Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Hengeveld Bikecenter. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Hengeveld Bikecenter kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.
Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd.
Hengeveld Bikecenter kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.
Alle percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.
Privacy statement
De Hengeveld Bikecenter website is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarnaast worden persoonlijke gegevens gevraagd voor het juist afhandelen van een bestelling.

Inzamelen van informatie:
In log-files
Momenteel wordt er geen informatie verzameld in log-files. Hengeveld Bikecenter behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Hengeveld Bikecenter kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Hengeveld Bikecenter nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.
Gebruik van cookies
Hengeveld Bikecenter kan gebruik maken van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de Hengeveld Bikecenter website garanderen.
Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Hengeveld Bikecenter worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Hengeveld Bikecenter wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.


Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?